Management Board

 S.No. Name Address Designation
  1. Prof. Barbara Cangan 52/30, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur President
  2. Dr. B.R. Madan 159, Sundar Nagar, Tilak Nagar, Jaipur Vice President
  3. Mrs. Nandana Agarwal 120/224, Indira Path, agarwal Farm, Mansarovar, Jaipur. Secretary
  4. Mr. R.D. Singh 52/10, Mansarovar, Jaipur Treasurer
  5. Prof. J.P.Sapra 494/5, Vyas Marg, Raja park, Jaipur Management Board Member
  6. Dr. T. C. Jain 5/386, SFS, Agarwal Farm, Mansarovar, Jaipur Management Board Member
  7. Mr. Elwin Thomas Flat no. 401, Plot No. 89, Patel Nagar, Near Iskon Temple Road, Mansarovar Management Board Member